Legal

Termeni și condiții

Web site-ul www.fabricadeasigurari.ro este deţinut şi administrat de Fabrică de Asigurări Broker de Asigurare SRL (în continuare „Fabrica de Asigurări”).

Acest document stabileşte condiţiile în care poate fi accesat şi utilizat serviciul web de comercializare electronică de contracte de asigurare al Fabrica de Asigurări prin intermediul web site-ului www.fabricadeasigurari.ro.

Accesarea şi utilizarea web site-ului reprezintă expresia acordului dumneavoastră necondiţionat privind termenii şi condiţiile de mai jos.

Informaţiile de mai jos vi se pot furniza, la cerere şi în mod gratuit, pe suport hârtie.

Compania de brokeraj FABRICA DE ASIGURĂRI – BROKER DE ASIGURARE SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Gara Herăstrău, Nr. 4C , Green Court Building B, Etaj 1, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/9069/2013, având CUI 32031757 şi următoarele date de contact: telefon: 0372 691 900; Email: office@fabricadeasigurari.ro şi pagina de web www.fabricadeasigurari.ro, are calitatea de intermediar principal şi este înscris în Registrul Intermediarilor Principali sub nr. RBK_756 (informaţia poate fi verificată pe site-ul ASF https://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratori-si-intermediari-din-romania).

În activitatea sa, Fabrica de Asigurări reprezintă clientul sau, în calitate de mandatar.

Fabrica de Asigurări poate oferi, la cerere, consultanță bazată pe o analiză imparțială și personală, în legătură cu produsele de asigurare comercializate.

Fabrica de Asigurări nu deţine participaţii calificate în cadrul asiguratorilor, în sensul Legii 236/2018 şi niciun asigurator sau societate-mamă a unui asigurator nu deţine participaţii calificate în cadrul Fabrica de Asigurări.

Fabrica de Asigurări nu are obligaţia contractuală să lucreze, în sectorul distribuţiei de asigurări, exclusiv cu unul sau mai mulţi asiguratori

În ce priveşte natura remuneraţiei primite în legătură cu contractul de Asigurare, Fabrica de Asigurări lucrează pe baza unui comision, ca remuneraţie inclusă în prima de asigurare; 

În ce priveşte activitatea de consultanţă, Fabrica de Asigurări lucrează pe baza unui onorariu, care este remuneraţia plătită direct de client. 

Prin intermediul web site-ului, intre dvs. şi Fabrica de Asigurări se încheie şi se execută la distanţă un mandat de brokeraj, cu titlu gratuit, având ca obiect obţinerea de oferte în vederea încheierii contractelor de asigurare şi încheierea acestor contracte, acordarea de asistenţă înainte şi pe durata gestionării contractelor de asigurare, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri. 

Înainte de încheierea unui contract, indiferent dacă se acordă sau nu consultanţă, Fabrica de Asigurări va furniza clienţilor, pe hârtie sau pe un alt suport durabil, informaţii obiective privind produsul de asigurare propus, într-o formă uşor de înţeles, pentru a permite acestora să ia o decizie în cunoştinţă de cauză. Informaţiile se transmit utilizând un document de informare standardizat privind produsul de asigurare, potrivit prevederilor legale, denumit în continuare PID, elaborat de creatorul produsului de asigurare generală.

O selecţie de documente de informare (PID) se regăsesc pe website la Secţiunea Petiții.

În cazul în care se oferă consultanţă înainte de încheierea unui contract specific, Fabrica de Asigurări va face recomandări personalizate pentru clienţi, în care documentează motivul adecvării unui anumit produs la cerinţele şi nevoile clienţilor. 

În raporturile dintre utilizatori şi societăţile de asigurare sau alţi creatori de produse de asigurare, Fabrica de Asigurări acţionează în calitate de mandatar al utilizatorilor, nefiind emitentul ofertelor de asigurare şi nici al poliţelor de asigurare.

În raporturile cu asiguratorii, Fabrica de Asigurări are calitatea de intermediar, în baza unui contract de brokeraj, şi de împuternicit pentru a colecta primele de asigurare de la clienţi, în schimbul unui comision plătit de societăţile de asigurare, inclus în prima de asigurare.

Comercializarea electronică de contracte de asigurare se va face prin intermediul soluţiei informatice dezvoltate în numele Fabrica de Asigurări prin intermediul furnizorului de soluţii informatice, respectiv Life Is Hard S.A.

Prin intermediul soluţiilor informatice puse la dispoziţia dvs se pot realiza direct, fără redirecţionare, următoarele:

A) prezentarea produselor creatorilor de produse;

B) plasarea cererilor de ofertă;

C) efectuarea comenzilor contractelor de asigurare;

D) emiterea contractelor de asigurare.

DREPTURILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul site-ului www.fabricadeasigurari.ro are dreptul să vizualizeze website-ul, să tipărească părţi ale conţinutului pe suport de hârtie şi să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale.

OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

Prin accesarea şi utilizarea web site-ului, confirmaţi asumarea următoarelor obligaţii:

  • aveţi vârsta peste 18 ani şi capacitatea legală de a încheia acte juridice;

  • garantaţi veridicitatea datelor furnizate de dvs;

  • nu veţi utiliza web site-ului în scopuri speculative;

  • nu veţi efectua solicitări false sau frauduloase de oferte de asigurare sau de emitere de poliţe de asigurare;

  • nu veţi transmite materiale politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii;

  • nu veţi altera, copia, transmite, distribui, vinde, afişa, licenţia sau reproduce conţinutul web site-ului cu excepţia utilizării în scop personal şi necomercial şi în condiţiile respectării dreptului de autor asupra acestui conţinut şi asupra web site-ului prevăzute de Legea 8/1996. 

Accesarea şi utilizarea web site-ului nu vă conferă dreptul de a folosi în scop comercial conţinutul web site-ului, în formă existenţa sau modificată, sau de a crea baze de date/manuale prin descărcarea pagina cu pagină a conţinutului.

Copiile pot fi făcute doar cu respectarea termenilor de utilizare şi a dispoziţiilor Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Este interzisă înlăturarea notificărilor privind drepturile de autor şi/sau marca înregistrată de pe copiile conţinutului.

Solicitările privind republicarea sau redistribuirea conţinutului web site-ului vor fi adresate către Fabrica de Asigurări, la adresa office@fabricadeasigurari.ro.

CONDIŢII GENERALE DE ACHIZIŢIONARE A POLIŢELOR DE ASIGURARE

În magazinul online se regăsesc trei comparatoare de tarife pentru următoarele tipuri de asigurări: RCA, CĂLĂTORII şi LOCUINŢE. Poliţele de asigurare prezentate în secţiunea comparatoare se pot achiziţiona în regim online de către orice utilizator. Pentru celelalte tipuri de asigurări sunt disponibile o serie de formulare ce trebuie completate cu informaţiile iniţiale şi transmise la sediul nostru spre procesare şi ofertare.

Contractul de asigurare se încheie prin mijloace de comunicare la distanţă, în cadrul unui sistem organizat, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

Astfel, ulterior selectării, prin intermediul aplicaţiei online dezvoltate de către Fabrica de Asigurări, a tipului de poliţa dorit şi furnizării datelor solicitate, Fabrica de Asigurări va analiza cererea dumneavoastră, iar dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare, veţi primi un e-mail ataşat căruia se va regăsi oferta generată de aplicaţiile online dezvoltate de societăţile de asigurări ale căror produse de asigurări sunt intermediate de către Fabrica de Asigurări. Pentru emiterea poliţei de asigurare, este necesară confirmarea de către dumneavoastră a ofertei primite. În baza confirmării transmise, se va emite şi comunica, prin e-mail sau alte asemenea mijloace de comunicare la distanţă, poliţa de asigurare. Comunicarea poliţei de asigurare constituie confirmarea încheierii contractului de asigurare.

Fabrica de Asigurări va transmite împreună cu oferta generată de soluţia informatică şi o serie de documente standardizate de informare în conformitate cu dispoziţiile legale, în care se regăsesc condiţii generale şi speciale aplicabile contractelor de asigurare în raport de tipul de asigurare dorit. Vă rugăm să citiţi cu atenţie materialul informativ şi să luaţi legătura cu Fabrica de Asigurări pentru detalii suplimentare.

Cu toate că depunem eforturile necesare pentru a ne asigura că informaţiile prezentate pe website sunt corecte, orice preţuri indicate prin intermediul website-ului sunt orientative şi nu constituie în sine o ofertă a societăţilor de asigurări. În aceste condiţii, Fabrica de Asigurări nu este răspunzătoare pentru eventualele neconcordante care pot apărea între informaţiile publicate pe website şi ofertele transmise prin e-mail, care vor prevala.

Societăţile de asigurări pot modifica ofertele şi este posibil să existe un anumit decalaj de timp între data efectuării acestor modificări şi data operării lor în cadrul web site-ului www.fabricadeasigurari.ro.DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACTUL DE ASIGURARE

Dreptul de retragere prevăzut de art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii se exercita în condiţiile stabilite de societăţile de asigurare. În baza mandatului de brokeraj, Fabrica de Asigurări reprezintă interesele clientului în fata asiguratorilor pe perioada procedurilor de retragere din contractele de asigurare.

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR

În cazul în care vă consideraţi prejudiciat în vreun fel de modul în care Fabrica de Asigurări îşi îndeplineşte mandatul de brokeraj, aveţi dreptul de a ne adresa o petiţie, formulată şi motivată în scris, prin care să solicitaţi modificarea amiabilă sau, în cazul în care nu se ajunge la un acord, să revocaţi mandatul oferit.

Soluţionarea petiţiilor privind mandatul de brokeraj se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv Norma nr. 18/2017 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asiguratorilor şi brokerilor de asigurare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi a prevederilor contractuale, inclusiv cele din cuprinsul Termenilor şi Condiţiilor.

Petiţiile trimise direct către Fabrica de Asigurări se vor soluţiona în termen de 30 de zile de la data primirii, în baza documentaţiei anexate.

Procedura de soluţionare este accesibilă pe site aici

Reclamaţiile cu privire la activitatea de distribuţie a Fabrica de Asigurări pot fi făcute către ASF conform procedurilor publicate la adresa https://asfromania.ro/consumatori/petiţii. Procedurile ASF prevăd obligativitatea de răspuns, în toate cazurile, indiferent dacă rezoluţia este favorabilă sau nu. 

Litigiile dintre clienţi şi Fabrica de Asigurări pot fi soluţionate prin proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor, în ce priveşte clienţii persoane fizice, prin intermediul entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul non bancar, informaţii în acest sens putând fi găsite pe pagină web http://www.salfin.ro/, sau prin prin mediere sau arbitraj, în ce priveşte clienţii persoane fizice, fără a fi restrâns dreptul ambelor categorii de clienţi de a acţiona pe calea instanţei de judecată.

MODALITĂŢILE DE PLATĂ

Nu se accepta alte modalităţi de plată în afara celor prezentate pe website şi nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin alte modalităţi.

În funcţie de termenii şi de condiţiile impuse, la momentul rezervării sau achiziţionării vi se va cere plată integrală a primei de asigurare, care va fi efectuată în contul Fabrica de Asigurări. Poliţa de asigurare contractată va fi emisă doar după confirmarea creditării acestui cont cu suma reprezentând prima de asigurare, pentru asigurările RCA, PAD şi de călătorie. Poliţa de asigurare contractată va putea fi emisă şi după plată primei rate, dacă s-a convenit astfel, în cazul asigurărilor facultative de locuinţe sau al celorlalte tipuri de asigurări încheiate.

Plata online cu cardul va fi procesată de integratorul de plăţi online Netopia.

Fabrica de Asigurări nu are acces şi nu păstrează datele cardului dumneavoastră, plată cu cardul va fi procesată de integratorul de plăţi online Netopia.

3D Secure înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor şi vânzătorilor în tranzacţii sigure pe Internet. Această măsură de siguranţă presupune redirecţionarea utilizatorului în momentul efectuării platii pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deţinător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacţie online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic şi Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2).

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Materialele prezentate în cadrul web site-ului www.fabricadeasigurari.ro şi eventualele informaţii transmise prin intermediul postei electronice sunt proprietatea Fabrica de Asigurări sau a partenerilor săi, după caz, şi sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă şi alte drepturi de proprietate intelectuală, conform legii.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare „GDPR”) şi a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi şi, prin urmare, acordăm o atenţie deosebită protejării vieţii private a tuturor celor care ne-au pus la dispoziţie datele lor personale prin intermediul web site-ului www.fabricadeasigurari.ro sau furnizate prin completarea formularelor şi contractelor, precum şi a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terţă parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu GDPR.

Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită lecturării Politicii de Prelucrare a Datelor pentru a înţelege modul în care sunt prelucrate informaţiile furnizate de dumneavoastră. Politica De Prelucrare A Datelor explica modalitatea de aplicare a GDPR de către Fabrica de Asigurări, precum şi drepturile de care beneficiaţi în conformitate cu GDPR.

Politica de Prelucrare a Datelor efectuată de Fabrică de Asigurări se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum şi cu reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal, specifice fiecărei ţări în care Fabrica de asigurări operează.

Prin intermediul Politicii de Prelucrare a Datelor, Fabrica de Asigurări realizează o informare clară şi inteligibilă cu privire la natura datelor cu caracter personal colectate şi prelucrate prin intermediul web site-ului www.fabricadeasigurari.ro sau furnizate prin completarea formularelor şi contractelor, precum şi cu privire la scopul acestei colectări şi prelucrări.

O parte din datele dvs, precum cele de contact (număr de telefon şi adresa de corespondenţă electronică) sunt considerate de către Fabrica de Asigurări drept secret comercial şi vor fi transmise de către creatorii de produse doar în cazul în care este necesar pentru exercitarea drepturilor dvs în calitate de asigurat, în situaţii în care Fabrica de Asigurări decide că relaţia directă cu creatorul de produse vă reprezintă cel mai bine interesele. În cazul transmiterii, aceste date vor fi protejate de Fabrică de Asigurări faţă de terţe persoane, precum asiguratori şi orice alţi creatori de produse de asigurare, prin clauze de confidenţialitate şi clauze de limitare a utilizării (precum clauze de interzicere a desfăşurării de către aceste persoane a activităţilor de marketing direct faţă de dvs).

Puteţi consulta aici Politica Fabrica de Asigurări de Protecţie a Datelor dvs cu Caracter Personal.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECŢIE ŞI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că Politica de Prelucrare a Datelor poate face obiectul unor modificări periodice de conţinut, prin actualizarea web site-ului www.fabricadeasigurari.ro, pe care va fi publicată o informare cu privire la modificare.

Vă rugăm să nu continuaţi utilizarea website-ul www.fabricadeasigurari.ro dacă nu sunteţi de acord cu aceste modificări.

CONTACT

Dacă aveţi întrebări sau preocupări cu privire la Politica De Prelucrare A Datelor sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi accesând datele de contact existente pe website-ul www.fabricadeasigurari.ro.

CLAUZE DE NERASPUNDERE

Website-ul www.fabricadeasigurari.ro este un website cu conţinut informativ. Fabrica de Asigurări nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la corectitudinea şi exactitatea informaţiilor furnizate. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conţinutul web site-ului şi ofertele sau poliţele generate de aplicaţia de comercializare online a Fabrica de Asigurări nu atrag nicio răspundere a Fabrica de Asigurări.

Fabrica de Asigurări nu va putea fi trasă la răspundere faţă de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea neconformă a web site-ului www.fabricadeasigurari.ro sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni a utilizatorului.

MODIFICĂRI ÎN TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE

Fabrica de Asigurări îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimbă Termenii şi condiţiile în care poate fi accesat şi utilizat website-ul www.fabricadeasigurari.ro. Vă rugăm să recitiţi Termenii şi condiţiile de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest website. Utilizarea web site-ului de către dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor modificate.

Aceste reguli sunt conforme cu legislaţia romana în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor Fabrica de Asigurări şi poate atrage răspunderea civilă, contravenţionala sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ale web site-ului şi încheierea şi executarea mandatului în brokeraj oferit în acest mod vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti de la sediul Fabrica de Asigurări.

Acest website poate conţine link-uri către diverse web site-uri. Atunci când accesaţi aceste web site-uri, vă aflaţi implicit în afara web site-ului www.fabricadeasigurari.ro şi aveţi obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile de utilizare ale noilor web site-uri accesate.