Informații utile polițe de călătorie

Află tot ce trebuie să știi despre acest tip de poliță urmărind acest ghid cuprinzător cu răspunsuri la cele mai frecvente întrebari ale clienților noștri.

Întrebări frecvente despre polițele de călătorie


Poţi achiziţiona poliţa de asigurare simplu şi rapid, utilizând comparatorul nostru online. Plata se efectuează cu cardul.

Pentru alte produse, care nu sunt disponibile în comparator, sau dacă ai nevoie de consultanţă în alegerea unui produs, te rugăm să ne contactezi la office@fabricadeasigurari.ro şi un specialist Fabrica de Asigurări iţi va răspunde la întrebări.


În principiu, orice persoană care are rezidenţă în România poate încheia o asigurare de călătorie. Calitatea de asigurat este stabilită prin condiţiile de asigurare şi pot exista diferenţe de la o societate de asigurări la alta.

În cazul în care se poate emite poliţa pentru un cetăţean străin, aceasta nu validează nici pe teritoriul României şi nici al statului al cărui cetăţean este asiguratul.

Produsele de asigurare diferă de la un asigurator la altul. De aceea, îți recomandăm să consulţi condiţiile specifice de asigurare înainte de a achiziţiona poliţa dorită.


Majoritatea societăţilor de asigurare au eliminat restricţiile de vârstă pentru emiterea poliţelor de călătorie. Se pot emite poliţe pentru seniori, la tarife ceva mai mari decât în cazul asiguraţilor tineri, şi cu acoperiri speciale.

Produsele de asigurare diferă de la un asigurator la altul. De aceea, recomandăm să consulţi condiţiile specifice de asigurare înainte de a achiziţiona poliţa dorită.


Poliţele medicale de călătorie se pot încheia pentru perioade cuprinse între 2 şi 365 zile, pentru o singură călătorie sau pentru călătorii multiple în perioada de valabilitate a poliţei .

Regulile diferă de la un asigurator la altul. De aceea, îți recomandăm să consulţi condiţiile specifice de asigurare înainte de a achiziţiona poliţa dorită.


În cazul asigurării medicale de călătorie (fără storno) protecția oferită intră în vigoare la data indicată în poliţa de asigurare, dar nu înainte de plata primei de asigurare şi de trecerea frontierei, și încetează la ora 24.00 a datei de expirare înscrise în polița de asigurare, sau odată cu trecerea frontierei în România, țara de cetățenie sau țara de reședință, oricare dintre acestea survine mai repede.

În cazul asigurării storno, protecția intră în vigoare,de regulă, la încheierea contractului de asigurare pentru sejurul rezervat și încetează la începerea călătoriei.


Polițele de călătorie pot fi încheiate pentru deplasări în scopuri diverse, cum ar fi: călătorii în scop turistic, pentru afaceri, la studii, la muncă, pentru șoferi profesioniști sau pentru sportivi profesioniști.

Este important să declari scopul real al călătoriei la încheierea poliței. Acesta poate influența prima de asigurare. În caz contar, poți avea probleme în obținerea despăgubirii, în cazul apariției unui eveniment acoperit prin poliță.

Produsele de asigurare diferă de la un asigurator la altul. De aceea, îți recomandăm să consulți condițiile specifice de asigurare înainte de a achiziționa polița dorită.


Polițele de călătorie acoperă în principal costuri de spitalizare şi tratamente medicale de urgenţă determinate de îmbolnăvirea gravă bruscă a asiguratului pe timpul călătoriei. Anumite polițe acoperă și acutizarea unei afecţiuni cronice sau a unor condiţii medicale preexistente. Sunt acoperite, de asemenea, transportul de urgență până la cel mai apropiat spital, cheltuieli de căutare și salvare, costuri de repatriere medicală sau funerară, tratament dentar de urgență, compensații în cazul unui accident urmat de decesul sau invaliditatea permanentă a persoanei, cheltuieli ce decurg din răspunderea civilă a asiguratului pentru pagube provocate persoanelor şi obiectelor.

Pe lângă acestea, polițele de călătorie pot avea o multitudine de acoperiri, cum ar fi:

 • Asigurarea bagajelor: Costuri pentru deteriorarea și pierderea bagajelor de călătorie în timpul transportului, din vina companiei de transport, despăgubire în caz de furt, jaf, costuri pentru achiziții de strictă necesitate, în cazul livrării cu întârziere a bagajelor la locul unde se efectuează concediul.

 • Asigurarea cursei aeriene: costuri pentru plecarea directă cu întârziere sau pierderea cursei aeriene din vina companiei de transport public.

 • Întreruperea călătoriei: costurile pentru serviciile de călătorie rezervate şi nefolosite, după plecarea în călătorie.

 • Asigurarea pentru sporturi de agrement: acoperă daunele cauzate de accidente produse în timpul practicării unui sport de sezon, în străinătate, pe durata asigurării.

 • Asigurarea de asistență rutieră: acoperă costurile ocazionate de restabilirea mobilităţii autovehiculului sau tractare pe platformă, mașină la schimb dacă autovehiculul asigurat nu poate fi reparat în aceeași zi, costuri de cazare pentru asigurat și persoanele care călătoresc împreună cu acesta.

 • Reducerea franșizei autovehiculului închiriat: compensarea sumei reținute de compania de închiriere, în cazul unui eveniment asigurat, în baza franșizei asigurării Casco a mașinii închiriate.

 • Anularea călătoriei (Storno): compensarea sumei pe care asiguratul a plătit-o pentru călătoria sa și pentru care nu există nicio posibilitate de recuperare în cazul anulării și/sau modificării itinerarului în condițiile stabilite de agenția de turism, unitatea de cazare sau compania aeriană.

Produsele de asigurare diferă de la un asigurator la altul. De aceea, îți recomandăm să consulți condițiile specifice de asigurare înainte de a achiziționa polița dorită.


Protecţia prin asigurare nu există în cazul următoarelor evenimente:

 • care sunt pricinuite premeditat sau din culpă gravă de către persoana asigurată;

 • care au legătură directă sau indirectă cu acţiuni de revoltă, războaie, acte teroriste de orice fel;

 • care sunt provocate de actele de violenţă, ce se află în corelaţie cu adunări sau manifestaţii (demonstraţii) publice, în măsura în care persoana asigurată participă activ la acestea;

 • care sunt provocate de greve;

 • care sunt declanşate ca urmare a sinuciderii sau tentativei de sinucidere a persoanei asigurate sau a membrilor familiei acesteia;

 • care sunt provocate ca urmare a dispoziţiilor autorităţilor publice;

 • care sunt cauzate de consumul de alcool, stupefiante sau medicamente;

 • care au intervenit sau care erau de aşteptat încă din momentul încheierii asigurării, respectiv al rezervării sau începerii călătoriei;

 • cazurile în care persoana asigurată începe sau refuză să îşi întrerupă călătoria în ciuda avertismentelor publice venite din partea Ministerului de Externe;

Această enumerare este doar cu titlu de exemplu. Fiecare asigurator poate stabili propriile excluderi din asigurare. De aceea, îți recomandăm să consulți condițiile specifice de asigurare înainte de a achiziționa polița dorită.


Valoarea primei de asigurare este calculată în funcție de durata și destinația călătoriei, de prețul călătoriei (în cazul în care optezi pentru o asigurare storno), de vârsta persoanei asigurate,de scopul călătoriei, de tipul de pachet de asigurare ales.


Dacă dorești încheierea poliței după ce ai părăsit teritoriul țării, trebuie să știi că polița astfel emisă va începe numai după o perioadă de așteptare, diferită de la un asigurator la altul. Sunt asiguratori care nu acceptă deloc încheierea poliței ulterior plecării din țară.

Îți recomandăm să consulți condițiile specifice de asigurare înainte de a achiziționa polița dorită.


În cazul producerii unui eveniment pe durata călătoriei, este necesar să contactezi imediat centrala de urgență a asiguratorului unde ai încheiat polița, fie personal, fie prin intermediul unei alte persoane. Va trebui să comunici numărul de poliță, anumite date personale, locul în care te afli și de ce fel de ajutor ai nevoie.

Dacă nu respecți obligația de a aviza evenimentul în termenul prevăzut în contract sau indicațiile primite de la compania de asistență, asiguratorul poate să refuze plata indemnizației de asigurare dacă din acest motiv nu a putut stabili cauza producerii evenimentului asigurat și întinderea pagubei.


De regulă, societățile de asigurare garantează plata serviciilor medicale oriunde în lume. În cazul în care spitalul nu acceptă garantarea plății din partea asiguratorului și îi cere asiguratului să achite plata serviciilor medicale, atunci aceste costuri îi vor fi rambursate asiguratului ulterior.

Dacă ai fost nevoit să achiți costurile pentru serviciile medicale, este necesar să anunți imediat asiguratorul unde ai încheiat polița, pentru a deschide dosarul de daună și pentru a demara procedura de rambursare.


Majoritatea societăților de asigurare au extins acoperirile polițelor și pentru cazurile de îmbolnăvire cu Covid-19.

Acoperirea validează pentru anularea călătoriei (storno) dacă asiguratul se îmbolnăvește cu Covid-19 sau intră în carantină din cauza suspiciunii îmbolnăvirii cu Covid-19 și nu mai poate călători, cu condiția ca polița achiziționată să includă și clauza storno.

Acoperirea validează și în cazul îmbolnăvirii cu Covid-19 în timpul călătoriei. Persoana asigurată va beneficia de acoperire medicală, dacă necesită îngrijiri medicale, sau de acoperirea costurilor ocazionate de plasarea în carantină, ca urmare a deciziei unei autorități sanitare din statul de destinație, datorită îmbolnăvirii sau contactului direct cu o persoană infectată.

Atenție! Acoperirile pentru Covid-19 și limitele asigurate pentru această acoperire diferă de la o societate de asigurări la alta. De aceea, îți recomandăm să consulți condițiile specifice de asigurare înainte de a achiziționa polița dorită.

Dacă ai nevoie de consultanță în alegerea unui produs, te rugăm să ne contactezi la office@fabricadeasigurari.ro și un specialist Fabrica de Asigurări îți va răspunde la întrebări.


Asigurarea poate fi modificată pentru noile date de călătorie, cu condiția să ne soliciți acest lucru înainte de data de plecare înscrisă pe polița inițială.

În acest caz, te rugăm să ne contactezi la office@fabricadeasigurari.ro, să ne scrii numărul poliței de asigurare și noile date de călătorie, și un specialist Fabrica de Asigurări se va ocupa de modificarea poliței.

În acest caz, te rugăm să ne contactezi la office@fabricadeasigurari.ro, să ne scrii numărul poliței de asigurare, să precizezi ce anume trebuie corectat, și un specialist Fabrica de Asigurări se va ocupa de modificarea poliței.reCaptcha failed !